Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, profesinio kryptingumo vertinimas

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros ESF projekte „Turi profesiją – turi ateitį“ (projekto kodas Nr. 09.4-ESFA-V 735-01-0001).  Psichologė  Zita Pupkienė dalyvavo IDA ir MELBA metodikų, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti, mokymuose.

Renkantis profesiją svarbu žinoti, ne tik kokia profesinė veikla patinka, bet ir įsivertinti savo kertines savybes (kognityvines, psichomotorinės, socialines, bendravimo), kurios atitiktų tos profesijos reikalavimus. Naudojant metodikas IDA ir MELBA įvertinamos mokinių stipriosios ir silpnosios savybės, kurios gali turėti didelės įtakos sėkmingam asmenybės realizavimui pasirinktoje profesinėje veikloje. Vertinimas ir konsultacijos skirtos mokiniams nuo 15 metų. Todėl kviečiame įvairių (nedidelių, vidutinių ar didelių) specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus pasinaudoti galimybe geriau pažinti savo vaikus ir padėti jiems pasirinkti tinkamą profesinį kelią.

Profesinio kryptingumo vertinimą atlieka Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Zita Pupkienė. Registracijai skambinkite  tel. 8 687 29390 ar parašykite el. adresu zitapup@gmail.com.