Visos naujienos

Naujiena

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai

Renkama grupė  į Specialiosios pedagogikos  ir psichologijos kursus, kurie vyks nuotoliniu būdu 2020 m. spalio 13,14,16 d.d. 14.00 val. ir lapkričio 4,5,6 d.d. 14.00 val. 

Naujiena

Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai

stiprinti emocinį ryšį su vaiku,
pažinti ir valdyti savo, tėvų, jausmus,
padėti vaikui atpažinti savo jausmus ir su jais tvarkytis,
geriau suprasti vaiko netinkamo elgesio priežastis,
tinkamai nustatyti ribas ir taisykles.

Naujiena

Naujausi teisės aktai, aktualūs ruošiantis 2020–2021 mokslo metams

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaab5c60bc3f11eab9d9cd0c85e0b745) Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Naujiena

Įtraukiojo ugdymo link

Neuromokslininkė Urtė Neniškytė yra sakiusi: „Labai norėčiau, kad visos terapijos būtų orientuotos būtent į vaiką ir į jo poreikius, o ne į aplinkinių dėl vaiko

Naujiena

Kviečiame į tęstinį susitikimą

Su Alytaus miesto PPT psichologe Zita Pupkiene BIRŽELIO 17 D. 16.30 VAL. Tema „Vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, emocinės ir elgesio problemos bei galimi jų

Naujiena

REKOMENDACIJOS ABITURIENTAMS, RUOŠIANTIS BRANDOS EGZAMINAMS

SVARBIAUSIOS PASIRUOŠIMO KRYPTYS gerai išmokti mokomąją medžiagą (tai sumažina nerimą, stresą), stiprinti, praktikuoti tvarkymosi su nerimu, stresu įgūdžius. SVARBŪS DALYKAI, SIEKIANT EFEKTYVIAI MOKYTIS Raštu susidaryti

Naujiena

Naudinga informacija karantino metu

NAUDINGA TĖVAMS, PEDAGOGAMS

ELKIMĖS ATSAKINGAI
MOKYDAMIESI NUOTOLINIU BŪDU

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Naujiena

Vaiko pasaulis suaugusiųjų pasaulyje

Radijo stoties FM99 ir Alytaus miesto pedagoginės tarnybos inicijuotas bendras projektas – radijo laida „Vaiko pasaulis suaugusiųjų pasaulyje“
KVIEČIA

Naujiena

ATŠAUKIAMI RENGINIAI

Informuojame, kad Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. įskaitytinai atšaukia suplanuotus renginius ir kitas veiklas. Šiuo laikotarpiu nevyks kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams, atšaukiamos pedagoginės ir psichologinės konsultacijos bei mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas.

Close Menu