,,Prisijaukinti autizmą“ – 2 (antroji stažuočių savaitė)

Balandžio 16-20 d. Nauja stažuotojų pora iš d/m ,,Drevinuko“ išvyko į Gižycką, kita pora – psichologė ir specialioji pedagogė iš Gižycko atvyko į Alytų. Susitikimas su Alytaus PPT psichologėmis Zita ir Danute. Vieši Miroslawa Zubkowicz ir Dorota Buszko.

IMG_5460IMG_3063 IMG_3064Užsiėmimai ,,Vilties“ darželyje-mokykloje

IMG_5468 l/d ,,Saulutė“

IMG_5472IMG_5477 IMG_5481 IMG_5491L/d ,,Putinėlis“

Dalyvaujame projektinėje veikloje, 1-oji stažuočių savaitė

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, bendradarbiaudama su Alytaus miesto švietimo įstaigomis, dalyvauja (partnerio teisėmis)  Interreg Lietuva-Lenkija programos projekte ,,Prisijaukinti autizmą“. 3 savaites balandžio mėn. ir 3 savaites rugsėjo mėn. Alytuje  ir Gižycke vieši mokytojai ir kiti specialistai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais. Dalijamasi patirtimi, akcentas – vaikų autistų ugdymas. Kolegės iš Lenkijos lankosi Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, m/d ,, Drevinukas“ ,  ,,Viltis“, l/d ,,Saulutė“, ,,Putinėlis“, ,,Pasaka“, Dzūkijos ir Likiškėlių pagrindinėse mokyklose, domisi specialiųjų poreikių vaikų ugdymu. IMG_5390 Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje Anna ir Zuzana su Zita ir KristinaIMG_5374

,,Velykėlių“ žaidimai Likiškėlių pagrindinėje mokykloje

IMG_5382

IMG_5363

,,Drevinuko“ d/m

IMG_5362 IMG_5358

IMG_5348

D/m ,,Viltis“

 

IMG_5386

Smėlio terapija Likiškėlių pagr. mokykloje

IMG_5437IMG_5395

IMG_5428

L/d ,,Putinėlis“

IMG_5450IMG_5444