Sveikiname visus, sulaukusius šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „eglutė ir vaikai“Pedagoginė psichologinė tarnyba, 2016 m. lapkričio mėn.  Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai atlikus išorinį vertinimą, akredituojama teikti kvalifikacijos tobulinimo(si) paslaugas 3 metams. Belieka sulaukti naujos švietimo ministrės parašo ant tai patvirtinančio dokumento… Pedagoginei psichologinei tarnybai ateinantieji – jubiliejiniai – 20-tieji veiklos metai. Linkime visiems ramių ir kūrybingų metų, drąsių ir sėkmingų sprendimų, gražaus bendradarbiavimo, kad mūsų, Jūsų ir visi Lietuvos vaikai augtų saugūs, o dienos būtų šviesios ir laimingos!

Įvertintos programos

UAB leidyklos ,,Šviesa“ Mokymo centro įvertintos PPT programos (seminarai) kovo mėn. :

Skaitmeniniai  pokyčiai mokykloje – Šaltinių pagrindinėje mokykloje tik šios mokyklos mokytojams, programos rengėjai Alfonsas Lietuvininkas ir Jolita Petkevičienė.

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo sėkmės ir problemos – Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, programos rengėja vyresnioji specialioji pedagogė Danguolė Balčiūnienė, daugiau informacijos Švietimo skyriaus veiklos plane kovo mėn.