,,Prisijaukinti autizmą“- 4, 5 ir 6 stažuočių savaitė

Švietimo pagalbos specialistės – kolegės iš Gižycko – tęsia stažuotes Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir mokyklose. Visą darbo savaitę vyksta užsiėmimai – mokytojų susitikimai Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, Likiškėlių progimnazijoje, šv. Benedikto gimnazijoje, ,,Saulutės“, ,,Pasakos“, ,,Putinėlio“ darželuose, ,,Vilties“, ,,Drevinuko“ darželiuose-mokyklose, kuriuose supažindinama su specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybėmis, dalijamasi patirtimi, diskutuojama. Susidomėjimą ir bendradarbiavimo svarbą apibūdina nuotraukose užfiksuotos kolegių šypsenos.

Nuotraukos-4

Nuotraukos-5

Nuotraukos-6