Konsultavimas (psichologinis, pedagoginis, profesinis)Psichologinis konsultavimas

LR Švietimo įstatymas nurodo, kad psichologinės pagalbos paskirtis – padėti vaikui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais,globėjais rūpintojais.

Konsultuojame vaikus ir jaunuolius, besimokančius Alytaus miesto ugdymo įstaigose  arba gyvenančius  Alytaus mieste:

 • iškilus bendravimo sunkumų mokykloje, namuose;
 • išgyvenant sunkius jausmus;
 • patekus į psichologinę krizę;
 • patyrusiems  patyčias ar smurtą;
 • norintiems geriau pažinti save;
 • turintiems  ugdymo (si)sunkumų;
 • kuriems sunku laikytis taisyklių,ribų ,reikalavimų;
 • turinčius įvairių priklausomybių (alkoholio vartojimas, narkotinės medžiagos, kompiuteriniai žaidimai ir kt.)

Konsultuodami vaikus bendradarbiaujame su tėvais ir ugdymo įstaigų darbuotojais.

Konsultuojame tėvus dėl  jų vaikams kylančių problemų.

Paslaugos nemokamos. Būtina išankstinė registracija tel. (+370) 65754599

Biofeedback metodo taikymas

Mūsų savijauta, nuotaika, emocijos yra susijusios su fiziologiniais organizmo procesais. Tuomet, kai vyksta pokyčiai fiziologiniame lygmenyje, keičiasi ir mūsų psichologinė būsena (nuotaika, emocijos, mintys, nusiteikimas), ir atvirkščiai, kai keičiasi psichologinė būsena, vyksta pokyčiai ir fiziologiniuose organizmo procesuose. Biofeedback metodas leidžia matuoti įvairius  organizmo parametrus: odos varžą, temperatūros pokyčius, elektromiogramą, kvėpavimą, elektroencefalogramą. Taikant biologinį grįžtamąjį ryšį, pasirinktinai gali būti fiksuojamas vienas arba keli rodikliai, atspindintys organizme vykstančius procesus. Visi fiksuojami duomenys yra pateikiami vaizdiniu arba garsiniu būdu.

Vykstant terpijai dalyvis atlieka tam tikras kompiuterines užduotis („žaidžia žaidimus“), kurių metu jis gali sąmoningai reguliuoti savo atsipalaidavimą, aktyvuotis, sukoncentruoti dėmesį, sumažinti raumenų įtampą Kitaip sakant, dalyvis mokosi valdyti savo kūno reakcijas ir emocinę būseną, reguliuodamas savo organizmo fiziologinius procesus, ir savo pastangų rezultatą mato ekrane.

Vaikams šis metodas patrauklus dar ir tuo, kad jis panašus į kompiuterinius žaidimus. Terapijos metu vaikas pats yra aktyvus dalyvis, žaisdamas „žaidimus“ stebi kompiuterio ekrane „čia ir dabar“ savo pastangų rezultatą, gali jį įtakoti, matyti savo sėkmę ir tokiu būdu palaipsniui mokosi sąmoningos savireguliacijos.

Treniruotės naudojant Biofeedback Verim“ įrangą  tinkamos įvairaus amžiaus vaikams  ir suaugusiems, bet norint jas taikyti reikia tam tikro pasirengimo ir bazinių žinių. Esama ir tam tikrų išimčių, kai šios įrangos naudoti nerekomenduojama. Treniruočių  skaičius ir bendra terapijos trukmė nustatoma, atsižvelgiant į tai, kokio tikslo siekiama (10 – 30 užsiėmimų).

Projekto lėšomis Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba įsigijo Biofeedback Verim įrangą. Ją naudoja 3tarnybos psichologės, įgijusios teorinių ir praktinių žinių darbui su Biofeedback Verim įrangos kompiuterinėmis programomis ,,Verim Lab“ ir ,,ProNet“.

Biologinio grįžtamojo ryšio metodą galima taikyti, teikiant psichologinę pagalbą vaikams, turintiems mokymosi sunkumų bei elgesio ir emocinių problemų.

Registruoti tel. (+370) 65754599

Pedagoginis konsultavimas

Logopedas konsultuoja mokinius (vaikus), tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus šiais klausimais:

 • kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencija;
 • kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimas;
 • logopedinės pagalbos teikimas įstaigoje;
 • vaikų (mokinių) su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais ugdymas;
 • pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • tinkamos ugdymo įstaigos pasirinkimas.

Specialusis pedagogas  konsultuoja mokinius (vaikus), tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus šiais klausimais:

 • specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas ugdymo  įstaigoje;
 • specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymas;
 • ugdymo formų, būdų ir metodų parinkimas;
 • pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas;
 • tinkamos ugdymo įstaigos pasirinkimas.

Registruotis tel. (+370) 65754599

Profesinis konsultavimas

Konsultuojame :

 • Mokinius (8 -12 kl.);
 • Pedagogus ir profesijos patarėjus.

Mokiniams padedame:

 • geriau pažinti ir įsivertinti savo bendruosius intelekto gebėjimus, jų struktūrą, asmenybės savybes, vertybes, interesus bei polinkius;
 • pasirinkti mokymosi ir studijų kryptį, planuoti profesinę karjerą;
 • susirasti naudingą informaciją.           

Teikiamos individualios  ir grupinės psichologo konsultacijos.       

Pedagogams ir profesijos patarėjams  padedame:

 • planuoti mokinių profesinę karjerą
 • individualizuoti profesinį specialiųjų ugdymosi poreikių  mokinių konsultavimą (individualios  psichologo konsultacijos).

Išankstinė registracija  individualiai  konsultacijai tel. (+370) 65754599 

Dėl grupinių konsultacijų  kreiptis  į tarnybos psichologes  V. Šiugždinytę.

Close Menu