Vizualinės komunikacijos bei struktūruoto ugdymo būdų teoriniai/ praktiniai mokymai

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo  programos „Mokytojų ir specialistų komandinis mokymas ir kompetencijų didinimas, dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“(modulis„Struktūruotas mokymas: teorija ir praktika“). Mokymai skirti bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojų padėjėjams, dienos centrų darbuotojams, dirbantiems su vaikais/mokiniais, turinčiais ASS.

Praktiniame seminare dalyviai sužinojo apie alternatyviosios komunikacijos taikymo ypatumus, ugdymo priemonių pasirinkimą, struktūruotą mokymą ir mokomosios medžiagos pritaikymą ugdant mokinius, turinčius autizmo spektro sutrikimą, mokėsi teorines žinias taikyti praktiškai: parinkti alternatyviosios komunikacijos simbolius, sudaryti ir pagaminti individualias dienotvarkes/ tvarkaraščius, kūrė socialines istorijas, gamino vizualines taisykles savo mokiniams/grupėje/ klasėje, gamino edukacines užduotis.

Mokymus vedė lektorės Vaida Maziukienė, specialioji pedagogė ir logopedė, turinti daugiau nei dešimt metų darbo patirtį su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, 2019 metais pelniusi Vilniaus miesto metų mokytojos nominaciją, Eglė Bužavienė, specialioji pedagogė ir logopedė, turinti daugiau nei penkiolikos metų darbo patirtį su mokiniais, turinčiais ASS (bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo sistemose) ir  Vilniaus „Šilo“ mokyklos specialioji pedagogė Martyna Žitkuvienė.

Mokymai inicijuoti įgyvendinant Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” projektą. Dėkui Kristinai Košel-Patil, kad mokymus patikėjo organizuoti Dzūkijoje. Ačiū Alytaus autizmo asociacijos “Lietaus vaikai”  valdybos pirmininkei Klementinai Gruzdienei už Herojų kavą.