Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai

Renkama grupė  į Specialiosios pedagogikos  ir psichologijos kursus, kurie vyks nuotoliniu būdu 2020 m. spalio 13,14,16 d.d. 14.00 val. ir lapkričio 4,5,6 d.d. 14.00 val.  Registracija Semi+  https://www.semiplius.lt/ iki spalio 12 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursų programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiauarba studijų metu.Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.