Informacija dėl Alytaus miesto pedagogų metodinės dienos „Mokinių kompetencijų ugdymas šiandien ir rytoj“

2022-02-15

Alytus

 • Metodinės dienos pradžia – 2022-02-15 9.00 val. (nuotoliniu būdu).

Prisijungimo nuorodą Click here to join the meeting

 Atidaryme kviečiame dalyvauti švietimo įstaigų vadovus, pavaduotojus,  mokytojus, švietimo pagalbos specialistus.

 • 9.00-9.15 val. atidarymo metu pedagogus sveikins AMSA Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

9.15-10.50 val. pranešimus „Kas naujo švietime“ skaitys Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotoja Žaneta Vaškevičienė ir Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja Saulė Vingelienė.

 1. Nuo 11.00 val. metodinių būrelių užsiėmimai, pasirinktos kompetencijos sąvokų žemėlapių kūrimas. Kokiu būdu dirbsite (nuotoliniu ar kontaktiniu) sprendžia būrelio pirmininkas. Sukurtus žemėlapius metodinių būrelių pirmininkai iki 2022-02-22 talpina Pdf formatu diske https://drive.google.com/drive/folders/17Kr1XBz4VYGFxlDV7HdPOSiT0kt3e5Sg?usp=sharing, parašydami metodinio būrelio pavadinimą pvz.: Chemijos, Lietuvių kalbos, t.t..
 2. Visi miesto metodinių būrelių pirmininkai įkelia 2022 metų arba 2021-2022 m. m. metodinio būrelio veiklos planą https://drive.google.com/drive/folders/1UG9j-cPD61v0ILfrXVSafzz_G8tH3dj6?usp=sharing  ir 2021 m. būrelio veiklos ataskaitą  https://drive.google.com/drive/folders/1nj4IOtZ6DSBMrWXJU7aK3ahNnFYetQLq?usp=sharing (failą pavadinkite pvz.: Matematikos m.b planas, Geografijos m.b ataskaita,..). Užsiėmimo trukmė – 3-4 val.
 3. Pradinių klasių mokytojai dirba savo mokyklose, koordinuojami savo mokyklos metodinio būrelio pirmininko.
 4. Švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių užsiėmimai – mokomės, dalijamės gerąja darbo patirtimi. Švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių darbą koordinuoja metodinių būrelių (miesto) pirmininkai.
 5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų  užsiėmimai – naujausių metodinių leidinių apžvalga. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dirba nuotoliniu būdu nuo 13.00 val. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta įstaigų vadovams.
 6. Iki 2022 m. vasario 4 d.  metodinių būrelių pirmininkai pateikia informaciją apie lektorius, organizatorius ir skaitomų pranešimų temas (priedas 7), jei rašomas trumpalaikis renginys (priedas 2) Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos metodininkei, el. paštu metodininke@ppt.alytus.lm.lt
 7.  Lektoriams, metodinių būrelių pirmininkams/organizatoriams, kuratoriams bus suformuotos  pažymos (mokėti nereikia), visiems  kitiems  dalyvio mokestis  – 2 eurai  (pagal AMS tarybos  patvirtintus PPT paslaugų įkainius). Registruojantis turite pažymėti – apmoka įstaiga. Visiems dalyviams pažymos bus suformuotos automatiškai sistemoje. Pažymos organizatoriams ir lektoriams bus išsiųstos metodinių būrelių pirmininkams iki 2022 m. balandžio 1 d. Jeigu užsiregistravęs dalyvis nedalyvaus renginyje turi pats atšaukti registraciją savo paskyroje, kitu atveju bus suformuota sąskaita.
 8. Nuo 2022 m. vasario 7 d. iki 2022 m. vasario 11 d. visi pedagogai kviečiami registruotis Semi + sistemoje, pasirinkdami metodinę dieną „Mokinių kompetencijų ugdymas šiandien ir rytoj“. Lektoriams, kuratoriams, organizatoriams registruotis papildomai nereikia.
 9. Kiekvieno metodinio būrelio pirmininkas, jeigu darbas vyks nuotoliniu būdu, parengia prisijungimo nuorodą į būrelio užsiėmimą  ir išsiunčia Švietimo ir sporto skyriui el paštu rimvyda.alisauskiene@alytus.lt; metodinės dienos būrelio kuratoriui bei būrelio nariams.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Renginio programa