Bendradarbiavimas kuriant naujas ir sveikas aplinkas

Alytaus miesto savivaldybė kartu su Senamiesčio pradine ir Dzūkijos mokyklomis įgyvendina projektą “Bendradarbiavimas kuriant naujas ir sveikas aplinkas“. 

2021 m. rugsėjo 21 d. partnerių įstaigoje, Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje,  lankėsi  Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė, jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Lenkijos Gižycko ir Alytaus miestų švietimo įstaigų atstovai. 

Tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, l.e. direktoriaus pareigas, Silvija Peštenienė ir socialinė pedagogė Ramutė Vitienė  kalbėjosi su svečiais apie bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, tėvais, švietimo pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, savanorystę, socialines, švietėjiškas akcijas. 

Svečiai apžiūrėjo Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos patalpas, besidžiaugdami didelėmis erdvėmis, geromis specialistų darbo sąlygomis, naujų idėjų įgyvendinimo galimybėmis.