Apie mus

Alytaus  miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, trumpasis pavadinimas: AMPPT
Tarnybos teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Tarnybos priklausomybė: Alytaus miesto savivaldybės įstaiga
Švietimo įstaigos tipas: pedagoginė psichologinė tarnyba
Švietimo įstaigos grupė: švietimo pagalbos įstaiga
Tarnybos juridinio asmens kodas:  195320656
Tarnybos adresas: Pulko  g. 1, LT – 62135, Alytus
Tarnybos telefonas: (8 315) 75 507

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1997 metais. Čia teikiama specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (besimokantiems pagal individualizuotą ugdymo programą iki 21 m.), konsultuojami jų tėvai (globėjai), mokytojai.

PPT veiklos sritys:

  • Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas.
  • Psichologo, specialiojo pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo) pagalba mokiniams (vaikams)
  • Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas
  • Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas
  • Prevencinė ir intervencinė veikla
  • Profesinis konsultavimas ir informavimas
  • Metodinė veikla
  • Kvalifikacijos tobulinimo veikla

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje siekiama sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją, skatinti metodinės veiklos plėtrą, lyderystę.

Close Menu