Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena

2022 m. vasario 15 d. įvyko Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena „Mokinių kompetencijų ugdymas šiandien ir rytoj“, kurioje, pagal registraciją Semi+ sistemoje, dalyvavo 605 pedagogai, kas sudaro 69,54% nuo visų mieste dirbančių pedagogų.

Renginio dalyvius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

„Švietime iššūkių visuomet  gausu tiek valstybėje, tiek ir savivaldybėje. Lietuvoje taip pat vyksta reikšmingi sisteminiai pokyčiai. Kaip žinia, atnaujinamas bendrojo ugdymo programų turinys, stiprinama įtrauktis, sudarysianti sąlygas mokytis kiekvienam mokiniui artimiausioje ugdymo įstaigoje, kuriama ilgalaikė pažangos programa“, – savo sveikinimo kalboje sakė mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė R. Krasauskienė visiems linkėjo įdomių diskusijų, prasmingos veiklos tobulinant savo darbą. Be kita ko ji pažymėjo – „Prasminga, kad šis susitikimas vyksta Vasario 16-osios išvakarėse. Iš tiesų mokytojų indėlis auginant sąmoningus piliečius, kurie suprastų savo teises ir pareigas, gebėtų konstruktyviai dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime, jausti atsakomybę už savo tautą ir valstybę yra nepaprastai svarbus ir tie švietėjai esate Jūs“

Po Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjos Saulės Vingelienės ir Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotojos Žanetos Vaškevičienė pranešimų „Kas naujo švietime“, metodinės dienos metu pedagogai praktinėje renginio dalyje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių užsiėmimuose, susipažino su naujausiais metodiniais leidiniais, rengė metodinę medžiagą.

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas švietimui ir metodiniam darbui

Rimantas Židanavičius