Įvertintos programos

UAB leidyklos ,,Šviesa“ Mokymo centro įvertintos PPT programos (seminarai) kovo mėn. :

Skaitmeniniai  pokyčiai mokykloje – Šaltinių pagrindinėje mokykloje tik šios mokyklos mokytojams, programos rengėjai Alfonsas Lietuvininkas ir Jolita Petkevičienė.

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo sėkmės ir problemos – Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, programos rengėja vyresnioji specialioji pedagogė Danguolė Balčiūnienė, daugiau informacijos Švietimo skyriaus veiklos plane kovo mėn.

UAB ,,Šviesa“ mokymo centro seminarai kovo mėnesį

2016-03-22 10 val. Kaip mokytis lietuvių kalbos aktyviai? Serijos TAIP! pristatymas. Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė.  Registracija internetu http://mokymocentras.sviesa.lt/node/586

2016-03-29 13 val. Kaip mokomės geografijos šiandien?   Genovaitė Kynė Registracija internetu http://mokymocentras.sviesa.lt/node/587

2016-03-30 13 val. Judėjimo džiaugsmui ir savęs pažinimui – naujas kūno kultūros vadovėlio komplektas 1 klasei. Laima Buliuolienė, Laisvūnė Daukšaitė. Registracija internetu http://mokymocentras.sviesa.lt/node/588

 

Kartojamas seminaras ,,Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje“

 

Kviečiame į socialinių mokslų daktarės, de Bono mąstymo vyr. trenerės Audronės Allan seminarą apie emocinio intelekto ugdymo svarbą visaverčiam žmogaus gyvenimui. Liko  6 vietos . Dalyvio mokestis 20 Eur. Registracija internete adresu https://goo.gl/Ybh5Wl. Seminaras gruodžio 10 d. 13 -18 val.  l/d ,,Volungėlė“,Volungės g. 25, Alytuje. Programa akredituota VDU Švietimo studijų centre, pažymėjimo kaina ir 2 kavos pertraukos įskaičiuotos į dalyvio mokestį – 20 Eur. Atkreipiame dėmesį į šio seminaro dalyvių galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose pagal modulį, suderintą su VDU kreditų sistema. Tai puiki galimybė tobulintis pedagogams, planuojantiems savo karjerą ir siekiantiems geresnių ugdymo rezultatų. Seminarą galima pasiūlyti  ir tėvams, auginantiems vaikus iki 10 metų amžiaus (jei jų nebaugina 20 Eur kaina). Daugiau informacijos skaitykite prisegtuke arba tel. Nr. 8-698-26903

Pagarbiai, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja Birutė Salickienė

Priedų sritis

Seminaras ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms

Lapkričio 17-19 d. Pedagoginės psichologinės tarnybos salėje 18 akad. val.  seminaras ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms ,,Sudėtingų situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Seminaro programa įvertinta UAB Leidyklos ,,Šviesa“ Mokymo centre. Seminaro  dalyvio mokestis 5,22 Eur. Užsiėmimų pradžia 9 val. Registracija Pedagoginės psichologinės tarnybos telefonu 8-315-75507