Seminaras apie vaikų kalbos sutrikimus

Birželio 11 d.  Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ vyks seminaras ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų prevencija bei jų šalinimas, lavinant artikuliacijos aparatą, kvėpavimą, smulkiąją motoriką“. Pranešimus skaitys ir dalinsis patirtimi Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė, Vaikų ankstyvosios korekcijos tarnybos logoterapeutė Rima Nedzinskienė, l/d ,,Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigutė Ramanavičiūtė, logopedė Gita Valatkienė, meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė, pedagogės Nijolė Buzienė, Janina Jasionienė. Programa įvertinta UAB ,,Šviesa“ Mokymo centre. Reg. Nr. 140109-30.

Seminaro dalyvių mokestis 6 Lt (Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų), 9 Lt (kitų savivaldybių švietimo įstaigų).

Galimybė atlikti praktiką

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje akademinę praktiką kasmet atlieka keletas Lietuvos universituose psichologiją studijuojančių studentų. Šiais metais praktiką atliko Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Bendrosios psichologijos katedros psichologijos V kurso studentė Renata Budnikienė. Jos praktikai vadovavo Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Kristina Baranauskienė.

Renatos Budnikienės atsiliepimas apie praktiką Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje Continue reading

Seminaras pradinių klasių ir muzikos mokytojams

Gegužės 8 d. 13 val. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks seminaras pradinių klasių ir muzikos mokytojams ,,Muzikos pažinimo kelias dirbant su  vadovėliu  ,,Vieversys“. Lektorė Ingrida Bertulienė, vadovėlio bendraautorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė.

Mokymai tema ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“

Balandžio 8 d. 13.30 val.  Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks Leidyklos ,,Šviesa“ Mokymo centro organizuojami 6 akademinių valandų mokymai tema ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“. Lektorė Audronė  Šarskuvienė, mokyklos veiklos kokybės vadovaujančioji išorės vertintoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.  Registracija el. paštu mokymai@sviesa.lt

Kaina 45 Lt.

Seminaras ,,Psichologo ir socialinio pedagogo darbo su elgesio problemų turinčiais vaikais pagalbos teikimo modelis“

Balandžio 7 d.  9.00 – 16.00 val.  Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks seminaras ,,Psichologo ir socialinio pedagogo darbo su elgesio problemų turinčiais vaikais pagalbos teikimo modelis“. Lektoriai:  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Savickienė, PK Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistas Donatas Griškaitis,  Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jolanta Dimšienė,  psichologės Danutė Putkienė, Kristina Baranauskienė, Aušra Žvinakevičiūtė – Stankevičienė, Aistė Glinskienė, socialiniai pedagogai Rimvydas Kazakevičius, Gintarė Savukynaitė.

Prezentacija tarsi šou

Kovo  18 d.,  Alytaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko paskaita-susitikimas su knygos ,,Prezentacija tarsi šou“ autoriumi Artūru Laskausku.  Klausytojams lektorius  aiškino kaip kurti PowerPointo skaidres, pateikė įdomių pavyzdžių kaip galima vaizdžiai ir įsimintinai pateikti informaciją ir nenaudojant kompiuterio. Knygoje ,,Prezentacija tarsi šou“ galima rasti 50 patarimų ir 100 atsakymų į klausimus kaip pateikiama informacija sudominti klausytojus. Paskaita buvo įdomi ir naudinga mokytojams.