Seminaras apie vidaus auditą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Sausio 15 d.  Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ vyks seminaras  ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidaus audito organizavimo ir vykdymo metodikos įgyvendinimas“. Lektorės: Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė, Lina Bagdanavičienė, Kauno lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ direktorė,  Aušra Plytninkaitė,  Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktorė.

Seminaro pradžia 11 val. Trukmė – 6 akad. val.

Inkliuzinė mokykla

Nijolė Koskienė  ,,Inkliuzinė mokykla: kas tai-siekiamybė ar utopija?“

Tokia mokykla – siekiamybė ir didžiulis iššūkis pirmiausia pedagogams… Apie tai – doc. dr. Algirdas Ališauskas, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros docentas, Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas. Toliau – Inkliuzinė mokykla.

Apie projektą ir mokinių profesinį veiklinimą

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas projektą ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ 2014-2015 m. m.  numato organizuoti mokinių profesinį veiklinimą – pažintinius, patyriminius ir intensyvius profesinio veiklinimo vizitus. Parengta mokinių profesinio veiklinimo metodika, patvirtinta Ugdymo karjerai programa, įdarbinti profesinio veiklinimo organizatoriai, kurie savivaldybėse vykdys įmonių ir organizacijų paiešką, rengs su įmonėmis bendradarbiavimo sutartis, sudarys bendradarbiaujančiųjų įmonių, įstaigų, organizacijų duomenų bazę, bendradarbiaus su mokyklų karjeros specialistais.

Vilija Šiugždinytė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė ir šios tarnybos profesijos patarėja Birutė Černevičienė, dirbančios projekte profesinio veiklinimo organizatorėmis, kviečia daugiau informacijos rasti www.mukis.lt/lt/profesinis_veiklinimas.html