Inkliuzinė mokykla

Nijolė Koskienė  ,,Inkliuzinė mokykla: kas tai-siekiamybė ar utopija?“

Tokia mokykla – siekiamybė ir didžiulis iššūkis pirmiausia pedagogams… Apie tai – doc. dr. Algirdas Ališauskas, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros docentas, Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas. Toliau – Inkliuzinė mokykla.

Apie projektą ir mokinių profesinį veiklinimą

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas projektą ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ 2014-2015 m. m.  numato organizuoti mokinių profesinį veiklinimą – pažintinius, patyriminius ir intensyvius profesinio veiklinimo vizitus. Parengta mokinių profesinio veiklinimo metodika, patvirtinta Ugdymo karjerai programa, įdarbinti profesinio veiklinimo organizatoriai, kurie savivaldybėse vykdys įmonių ir organizacijų paiešką, rengs su įmonėmis bendradarbiavimo sutartis, sudarys bendradarbiaujančiųjų įmonių, įstaigų, organizacijų duomenų bazę, bendradarbiaus su mokyklų karjeros specialistais.

Vilija Šiugždinytė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė ir šios tarnybos profesijos patarėja Birutė Černevičienė, dirbančios projekte profesinio veiklinimo organizatorėmis, kviečia daugiau informacijos rasti www.mukis.lt/lt/profesinis_veiklinimas.html

Pedagoginė psichologinė tarnyba ,,Profesijų mugėje“

20141009_114504Iš kairės: Birutė Černevičienė,  Jurgita Stadalnykaitė, Vilija Šiugždinytė, Danutė Putkienė, Jolanta Dimšienė

Š. m.  spalio 9 d. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (direktorė Jolanta Dimšienė) psichologės Danutė Putkienė ir Vilija Šiugždinytė  bei direktorės pavaduotoja administracijai ir ūkiui, profesijos patarėja  Birutė Černevičienė dalyvavo profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai renginyje „Profesijų mugė “, kurį Alytaus miesto teatre organizavo Alytaus profesinio rengimo centras. Tarnybos specialistės supažindino renginio dalyvius su šios tarnybos veikla, psichologo darbu ir karjeros galimybėmis, bendraudamos su mokiniais akcentavo,  kad renkantis profesiją, labai svarbu pažinti save ir savo gebėjimus, konsultavo į renginį atvykusias mokyklų mokytojų lydimas mokinių grupes, pageidavusius jaunuolius – ir individualiai.

Mokykimės kalbėti su vaikais

 Šių metų spalio 9 d. Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko tėvų grupės „Mokykla tėvams ir auklėtojams I dalies „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?“ pirmasis užsiėmimas. Tai programa tėvams, kurie ieško būdų, kaip užmegzti glaudesnius ir šiltesnius santykius su vaikais, taikyti efektyvius auklėjimo metodus, padedančius sukurti dialogą su vaiku ir palaikyti ryšius, grindžiamus tarpusavio pagarba, bei teikiančius pasitenkinimo ir artumo jausmą. Užsiėmimuose  suteikiama žinių apie tai, kaip ugdyti vaikų psichologinį atsparumą. Užsiėmimų metu naudojami aktyvūs mokymosi metodai, dalijamasi asmenine patirtimi, atliekamos namų užduotys. Programą sudaro 10 užsiėmimų, vykstančių kartą per savaitę.

Ši grupė jau suformuota, nauji nariai nepriimami. Tėvelius, kurie susidomėjo šiais mokymais, kviečiame  registruotis tarnybos telefonu (8 315) 75507. Jūs būsite pakviesti į naujai formuojamą kitą grupę. Mokymų grupes  organizuoja ir mokymus veda II kategorijos psichologės Kristina Baranauskienė ir Zita Pupkienė

Seminaras apie vaikų kalbos sutrikimus

Birželio 11 d.  Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ vyks seminaras ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų prevencija bei jų šalinimas, lavinant artikuliacijos aparatą, kvėpavimą, smulkiąją motoriką“. Pranešimus skaitys ir dalinsis patirtimi Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė, Vaikų ankstyvosios korekcijos tarnybos logoterapeutė Rima Nedzinskienė, l/d ,,Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigutė Ramanavičiūtė, logopedė Gita Valatkienė, meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė, pedagogės Nijolė Buzienė, Janina Jasionienė. Programa įvertinta UAB ,,Šviesa“ Mokymo centre. Reg. Nr. 140109-30.

Seminaro dalyvių mokestis 6 Lt (Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų), 9 Lt (kitų savivaldybių švietimo įstaigų).

Galimybė atlikti praktiką

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje akademinę praktiką kasmet atlieka keletas Lietuvos universituose psichologiją studijuojančių studentų. Šiais metais praktiką atliko Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Bendrosios psichologijos katedros psichologijos V kurso studentė Renata Budnikienė. Jos praktikai vadovavo Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Kristina Baranauskienė.

Renatos Budnikienės atsiliepimas apie praktiką Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje Continue reading