Mokymai tema ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“

Balandžio 8 d. 13.30 val.  Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks Leidyklos ,,Šviesa“ Mokymo centro organizuojami 6 akademinių valandų mokymai tema ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“. Lektorė Audronė  Šarskuvienė, mokyklos veiklos kokybės vadovaujančioji išorės vertintoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.  Registracija el. paštu mokymai@sviesa.lt

Kaina 45 Lt.

Seminaras ,,Psichologo ir socialinio pedagogo darbo su elgesio problemų turinčiais vaikais pagalbos teikimo modelis“

Balandžio 7 d.  9.00 – 16.00 val.  Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks seminaras ,,Psichologo ir socialinio pedagogo darbo su elgesio problemų turinčiais vaikais pagalbos teikimo modelis“. Lektoriai:  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Savickienė, PK Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistas Donatas Griškaitis,  Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jolanta Dimšienė,  psichologės Danutė Putkienė, Kristina Baranauskienė, Aušra Žvinakevičiūtė – Stankevičienė, Aistė Glinskienė, socialiniai pedagogai Rimvydas Kazakevičius, Gintarė Savukynaitė.

Prezentacija tarsi šou

Kovo  18 d.,  Alytaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko paskaita-susitikimas su knygos ,,Prezentacija tarsi šou“ autoriumi Artūru Laskausku.  Klausytojams lektorius  aiškino kaip kurti PowerPointo skaidres, pateikė įdomių pavyzdžių kaip galima vaizdžiai ir įsimintinai pateikti informaciją ir nenaudojant kompiuterio. Knygoje ,,Prezentacija tarsi šou“ galima rasti 50 patarimų ir 100 atsakymų į klausimus kaip pateikiama informacija sudominti klausytojus. Paskaita buvo įdomi ir naudinga mokytojams.