Įvertintos programos

UAB leidyklos ,,Šviesa“ Mokymo centro įvertintos PPT programos (seminarai) kovo mėn. :

Skaitmeniniai  pokyčiai mokykloje – Šaltinių pagrindinėje mokykloje tik šios mokyklos mokytojams, programos rengėjai Alfonsas Lietuvininkas ir Jolita Petkevičienė.

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo sėkmės ir problemos – Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, programos rengėja vyresnioji specialioji pedagogė Danguolė Balčiūnienė, daugiau informacijos Švietimo skyriaus veiklos plane kovo mėn.

UAB ,,Šviesa“ mokymo centro seminarai kovo mėnesį

2016-03-22 10 val. Kaip mokytis lietuvių kalbos aktyviai? Serijos TAIP! pristatymas. Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė.  Registracija internetu http://mokymocentras.sviesa.lt/node/586

2016-03-29 13 val. Kaip mokomės geografijos šiandien?   Genovaitė Kynė Registracija internetu http://mokymocentras.sviesa.lt/node/587

2016-03-30 13 val. Judėjimo džiaugsmui ir savęs pažinimui – naujas kūno kultūros vadovėlio komplektas 1 klasei. Laima Buliuolienė, Laisvūnė Daukšaitė. Registracija internetu http://mokymocentras.sviesa.lt/node/588